HELETE MAHALLESİ ARSA SATIŞI

                    ARSA SATIŞ İLANI

ÇAĞLAYANCERİTBELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

1- Helete Mahallesinde Mülkiyeti Çağlayancerit Belediyesine ait 157 adet arsa 2886 sayılı Devlet İhaleKanununun 45, 46 ve 47 nci maddeleri gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.

                2- Arsaların cinsi, yüz ölçümü, niteliği,m2 birim fiyatı, muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıya çıkarılmıştır.

                3- İhale 19.08.2016 Cuma günü saat:10.00 da Belediye encümen odasında encümen huzurunda yapılacaktır.

                4- Arsa bedelleri peşin tahsil edilecektir.

5- İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

a) Tebligat için adres göstermeleri,

b)  Nüfus Cüzdan Örneği

c)  İkametgâh Belgesi,

d)  Geçici teminat yatırdığına dair makbuz,

e)  Vekâleten katılanlar için Noterden onaylı vekâletname,

f)   İdari Şartnameyi kabulettiğine dair taahhüt yazısı.

6- Daha geniş bilgi almak isteyenler her gün mesai saatleri içinde Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

7-İsteklilere ilanen duyurulur. 

SIRA

NO

MAHALLE

 

ADA
NO

PARSEL
 NO

ALAN
 M2

CİNSİ

K.D.V. HARİÇ M2 B.FİYATI

MUHAMMEN
BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

1

HELETE

459

3

586.06

ARSA

6,00

3516.36

105.49

2

HELETE

459

4

582.6

ARSA

6,00

3495.60

104.87

3

HELETE

460

3

441.7

ARSA

6,00

2650.20

79.51

4

HELETE

460

4

459.68

ARSA

6,00

2758.08

82.74

5

HELETE

460

5

422.81

ARSA

6,00

2536.86

76.11

6

HELETE

461

1

279.83

ARSA

6,00

1678.98

50.37

7

HELETE

461

2

164.58

ARSA

6,00

987.48

29.62

8

HELETE

461

3

522.48

ARSA

6,00

3134.88

94.05

9

HELETE

461

4

433.88

ARSA

6,00

2603.28

78.10

10

HELETE

461

5

443.38

ARSA

6,00

2660.28

79.81

11

HELETE

461

6

493.69

ARSA

6,00

2962.14

88.86

12

HELETE

461

7

538.47

ARSA

6,00

3230.82

96.92

13

HELETE

462

1

172.06

ARSA

6,00

1032.36

30.97

14

HELETE

462

2

554.91

ARSA

6,00

3329.46

99.88

15

HELETE

462

3

596.71

ARSA

6,00

3580.26

107.41

16

HELETE

463

1

431.72

ARSA

6,00

2590.32

77.71

17

HELETE

463

2

492.47

ARSA

6,00

2954.82

88.64

18

HELETE

463

3

509.96

ARSA

6,00

3059.76

91.79

19

HELETE

463

4

509.96

ARSA

6,00

3059.76

91.79

20

HELETE

463

5

509.96

ARSA

6,00

3059.76

91.79

21

HELETE

463

6

509.96

ARSA

6,00

3059.76

91.79

22

HELETE

463

7

502.87

ARSA

6,00

3017.22

90.52

23

HELETE

463

8

517.06

ARSA

6,00

3102.36

93.07

24

HELETE

463

9

691.77

ARSA

6,00

4150.62

124.52

25

HELETE

463

10

604.04

ARSA

6,00

3624.24

108.73

26

HELETE

463

11

512.33

ARSA

6,00

3073.98

92.22

27

HELETE

463

12

507.6

ARSA

6,00

3045.60

91.37

28

HELETE

463

13

509.96

ARSA

6,00

3059.76

91.79

29

HELETE

463

14

509.96

ARSA

6,00

3059.76

91.79

30

HELETE

463

15

509.96

ARSA

6,00

3059.76

91.79

31

HELETE

463

16

509.96

ARSA

6,00

3059.76

91.79

32

HELETE

463

17

558.68

ARSA

6,00

3352.08

100.56

33

HELETE

464

1

630.17

ARSA

6,00

3781.02

113.43

34

HELETE

464

2

538.97

ARSA

6,00

3233.82

97.01

35

HELETE

464

3

536.94

ARSA

6,00

3221.64

96.65

36

HELETE

464

4

534.92

ARSA

6,00

3209.52

96.29

37

HELETE

464

5

530.74

ARSA

6,00

3184.44

95.53

38

HELETE

464

6

522.33

ARSA

6,00

3133.98

94.02

39

HELETE

464

7

513.91

ARSA

6,00

3083.46

92.50

40

HELETE

464

8

527.61

ARSA

6,00

3165.66

94.97

41

HELETE

464

9

4578.17

ARSA

6,00

27469.02

824.07

42

HELETE

465

1

645.88

ARSA

6,00

3875.28

116.26

43

HELETE

465

2

497.82

ARSA

6,00

2986.92

89.61

44

HELETE

465

3

498.67

ARSA

6,00

2992.02

89.76

45

HELETE

465

4

499.52

ARSA

6,00

2997.12

89.91

46

HELETE

465

5

500.37

ARSA

6,00

3002.22

90.07

47

HELETE

465

6

501.22

ARSA

6,00

3007.32

90.22

48

HELETE

465

7

502.07

ARSA

6,00

3012.42

90.37

49

HELETE

465

8

502.92

ARSA

6,00

3017.52

90.53

50

HELETE

465

9

503.77

ARSA

6,00

3022.62

90.68

51

HELETE

465

10

611.52

ARSA

6,00

3669.12

110.07

52

HELETE

466

1

665.87

ARSA

6,00

3995.22

119.86

53

HELETE

466

2

664.96

ARSA

6,00

3989.76

119.69

54

HELETE

466

3

664.96

ARSA

6,00

3989.76

119.69

55

HELETE

466

4

664.96

ARSA

6,00

3989.76

119.69

56

HELETE

466

5

664.96

ARSA

6,00

3989.76

119.69

57

HELETE

466

6

764.3

ARSA

6,00

4585.80

137.57

58

HELETE

466

7

877.38

ARSA

6,00

5264.28

157.93

59

HELETE

466

8

834.59

ARSA

6,00

5007.54

150.23

60

HELETE

466

9

758.13

ARSA

6,00

4548.78

136.46

61

HELETE

466

10

1527.79

ARSA

6,00

9166.74

275.00

62

HELETE

468

1

534.97

ARSA

6,00

3209.82

96.29

63

HELETE

468

2

534.97

ARSA

6,00

3209.82

96.29

64

HELETE

468

3

557.65

ARSA

6,00

3345.90

100.38

65

HELETE

468

4

546.65

ARSA

6,00

3279.90

98.40

66

HELETE

468

5

478.09

ARSA

6,00

2868.54

86.06

67

HELETE

468

6

478.81

ARSA

6,00

2872.86

86.19

68

HELETE

468

7

479.52

ARSA

6,00

2877.12

86.31

69

HELETE

468

8

519.23

ARSA

6,00

3115.38

93.46

70

HELETE

468

9

503.65

ARSA

6,00

3021.90

90.66

71

HELETE

468

10

480.56

ARSA

6,00

2883.36

86.50

72

HELETE

468

11

480.56

ARSA

6,00

2883.36

86.50

73

HELETE

468

12

480.56

ARSA

6,00

2883.36

86.50

74

HELETE

468

13

378.14

ARSA

6,00

2268.84

68.07

75

HELETE

468

14

378.14

ARSA

6,00

2268.84

68.07

76

HELETE

474

1

1055.95

ARSA

10,00

10559.50

316.79

77

HELETE

474

2

999.03

ARSA

10,00

9990.30

299.71

78

HELETE

474

3

1106.62

ARSA

10,00

11066.20

331.99

79

HELETE

474

4

1203.95

ARSA

10,00

12039.50

361.19

80

HELETE

474

5

1232.12

ARSA

10,00

12321.20

369.64

81

HELETE

474

6

1012.81

ARSA

10,00

10128.10

303.84

82

HELETE

475

1

665.97

ARSA

8,00

5327.76

159.83

83

HELETE

475

2

651.16

ARSA

8,00

5209.28

156.28

84

HELETE

475

3

655.19

ARSA

8,00

5241.52

157.25

85

HELETE

475

4

659.22

ARSA

8,00

5273.76

158.21

86

HELETE

475

5

672.55

ARSA

8,00

5380.40

161.41

87

HELETE

475

6

938.82

ARSA

8,00

7510.56

225.32

88

HELETE

475

7

884.45

ARSA

8,00

7075.60

212.27

89

HELETE

475

8

750.48

ARSA

8,00

6003.84

180.12

90

HELETE

475

9

791.54

ARSA

8,00

6332.32

189.97

91

HELETE

475

10

801.69

ARSA

8,00

6413.52

192.41

92

HELETE

475

11

645.09

ARSA

8,00

5160.72

154.82

93

HELETE

475

12

638.71

ARSA

8,00

5109.68

153.29

94

HELETE

475

13

641.2

ARSA

8,00

5129.60

153.89

95

HELETE

475

14

643.7

ARSA

8,00

5149.60

154.49

96

HELETE

475

15

601.27

ARSA

8,00

4810.16

144.30

97

HELETE

478

1

1554.15

ARSA

10,00

15541.50

466.25

98

HELETE

480

3

865.9

ARSA

8,00

6927.20

207.82

99

HELETE

482

1

716

ARSA

8,00

5728.00

171.84

100

HELETE

482

2

554.97

ARSA

8,00

4439.76

133.19

101

HELETE

482

3

554.97

ARSA

8,00

4439.76

133.19

102

HELETE

482

4

554.97

ARSA

8,00

4439.76

133.19

103

HELETE

482

5

554.97

ARSA

8,00

4439.76

133.19

104

HELETE

482

6

554.97

ARSA

8,00

4439.76

133.19

105

HELETE

482

7

554.97

ARSA

8,00

4439.76

133.19

106

HELETE

482

8

554.97

ARSA

6,00

3329.82

99.89

107

HELETE

482

9

554.97

ARSA

6,00

3329.82

99.89

108

HELETE

482

10

554.97

ARSA

6,00

3329.82

99.89

109

HELETE

482

11

554.97

ARSA

6,00

3329.82

99.89

110

HELETE

482

12

554.97

ARSA

6,00

3329.82

99.89

111

HELETE

482

13

665.1

ARSA

6,00

3990.60

119.72

112

HELETE

483

1

639.55

ARSA

8,00

5116.40

153.49

113

HELETE

483

2

633.45

ARSA

8,00

5067.60

152.03

114

HELETE

483

3

626.26

ARSA

8,00

5010.08

150.30

115

HELETE

483

4

619.07

ARSA

8,00

4952.56

148.58

116

HELETE

483

5

611.88

ARSA

8,00

4895.04

146.85

117

HELETE

483

6

604.7

ARSA

8,00

4837.60

145.13

118

HELETE

483

7

639.16

ARSA

8,00

5113.28

153.40

119

HELETE

483

8

2458.76

ARSA

6,00

14752.56

442.58

120

HELETE

483

9

2500.53

ARSA

6,00

15003.18

450.10

121

HELETE

485

1

284.03

ARSA

8,00

2272.24

68.17

122

HELETE

485

2

387.78

ARSA

8,00

3102.24

93.07

123

HELETE

485

3

420.56

ARSA

8,00

3364.48

100.93

124

HELETE

485

4

422.53

ARSA

8,00

3380.24

101.41

125

HELETE

485

5

424.11

ARSA

8,00

3392.88

101.79

126

HELETE

485

6

425.7

ARSA

8,00

3405.60

102.17

127

HELETE

485

7

427.29

ARSA

8,00

3418.32

102.55

128

HELETE

485

8

428.33

ARSA

8,00

3426.64

102.80

129

HELETE

485

9

398.79

ARSA

8,00

3190.32

95.71

130

HELETE

485

10

482.54

ARSA

8,00

3860.32

115.81

131

HELETE

485

11

422.34

ARSA

8,00

3378.72

101.36

132

HELETE

485

12

422.41

ARSA

8,00

3379.28

101.38

133

HELETE

485

13

421.94

ARSA

8,00

3375.52

101.27

134

HELETE

485

14

421.47

ARSA

8,00

3371.76

101.15

135

HELETE

485

15

421.01

ARSA

8,00

3368.08

101.04

136

HELETE

485

16

420.54

ARSA

8,00

3364.32

100.93

137

HELETE

485

17

420.07

ARSA

8,00

3360.56

100.82

138

HELETE

485

18

464.73

ARSA

8,00

3717.84

111.54

139

HELETE

486

1

544.2

ARSA

8,00

4353.60

130.61

140

HELETE

486

2

541.56

ARSA

8,00

4332.48

129.97

141

HELETE

486

3

528.88

ARSA

8,00

4231.04

126.93

142

HELETE

486

4

526.44

ARSA

8,00

4211.52

126.35

143

HELETE

486

5

526.44

ARSA

8,00

4211.52

126.35

144

HELETE

486

6

526.44

ARSA

8,00

4211.52

126.35

145

HELETE

486

7

524.44

ARSA

8,00

4195.52

125.87

146

HELETE

486

8

525.75

ARSA

6,00

3154.50

94.64

147

HELETE

486

9

528.7

ARSA

6,00

3172.20

95.17

148

HELETE

486

10

527.15

ARSA

6,00

3162.90

94.89

149

HELETE

486

11

525.6

ARSA

6,00

3153.60

94.61

150

HELETE

486

12

611.64

ARSA

6,00

3669.84

110.10

151

HELETE

486

13

615

ARSA

8,00

4920.00

147.60

152

HELETE

486

14

540.45

ARSA

8,00

4323.60

129.71

153

HELETE

424

1

500,90

ARSA

6,00

3.005.40

90,17

154

HELETE

424

2

499,26

ARSA

6,00

2.995.56

89,87

155

HELETE

424

3

500,97

ARSA

6,00

3.005.82

90,18

156

HELETE

424

11

499,61

ARSA

6,00

2.997.66

89,93

157

HELETE

425

6

504,44

ARSA

6,00

3.026,64

90,80

                                                                                                                                   

ÇAĞLAYANCERİT BELEDİYEBAŞKANLIĞI’NA AİT

ARSA SATIŞI İHALESİ İLE İLGİLİŞARTNAME

  İHALENİN KONUSU:

 MADDE 1- Mülkiyeti Belediyemize ait bulunan ve tapu bilgileri ekli listede gösterilen toplam 157 kalem taşınmazın Çağlayancerit Belediye encümenince satışıdır.

 İHALENİN YAPILACAĞI YER VE ZAMAN:

 MADDE  2-   İhale 19/08/2016 Cuma günü Saat:10’00. da Çağlayancerit BelediyesiEncümen odasında yapılacaktır.

                        İstekliler belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığı’na ulaşacak şekilde D.İ.K.37.madde hükmüne uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler Bu isteklilerin teklifleri son ve kesin teklif olarak değerlendirilir.

                       

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKLİ BELGELER:

 MADDE 3 -   İhaleye katılmak isteyenlerin;

Nüfus Cüzdanı Örneği,

İkametgâh Belgesi,

Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz,

İdari Şartnameyi kabul ettiğine dairi Taahhüt Yazısı,

Vekâleten katılanlar noterden onaylı vekâletname,

            Vermeleri şarttır. Bu belgelerden bir veya birden fazlası noksan olan teklifler ihaleye alınmayacaklardır. 

            İstekliler yukarıda yazılı belgeleri ihale günü saat 09.00’a kadar İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.

 İHALE USULÜ:

 MADDE 4- 

                        a) İhale Çağlayancerit Belediye encümenince 2886 Sayılı D.İ.K.’nun  45, 46, 47 maddeleri gereğince açık arttırma usulü ile yapılacaktır.

                        b) Satışı yapılacak olan arsa muhammen bedelleri ve geçici teminatları ekli listede gösterilmiştir.

                        c) İhale D.İ.K. 47.maddesinde belirtilen usuller içerisinde yapılır.                                                                                                                                                                                                  

                       d) İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Uygun bedelin tespiti kararını İhale Komisyonu belirler. Komisyonun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.

                        e)İstekliler teminatlarını yatırmak kaydı ile bir veya birden fazla arsanın ihalesine katılabilirler

                        f)İstekliler en yüksek teminatı yatırmaları halinde satışa konu parselin ihalelerinin tümüne iştirak edebilirler. Bir parseli almaları halinde artan teminatları ile bir veya birden fazla arsanın ihalesine iştirak edebilirler.

                        g) İhalede pey sürme her arsanın m2’si için 50,00-KR’den aşağı olamaz                   

 

İHALEYE KATILAMIYACAK OLANLAR VE YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR:

 

MADDE 5-    2886 sayılı DİK’nun 6.maddesinde yazılı kişiler ihaleye katılamazlar. Yine DİK’nun 83 ve dev.maddeleri uygulanacaktır.

 

ÖDEME DEVİR ŞARTLARI VE SÜRELERİ:

 

MADDE 6)    İhale Komisyonu tarafından alınan kararlar ita amirince karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince iptal edilen ihale hükümsüz sayılır. İta amirince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç 7 gün içerisinde alıcıya veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir, veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır.Mektubun postaya verilişini takip eden 7 nci gün kararın alıcıya tebliğ tarihi sayılır. 2886 sayılı D.İ.K.’nun 31 veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararının tebligatından itibaren alıcı ihale bedelinin biri peşin biri bir ay vade iki eşit, taksitte yatıracak olup, ihaleyle ilgili vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek, taşınmazı adına tescilini sağlamak zorundadır. Bunlar uymadığında protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur,geçici teminatları irat kaydedilir. Bu sebeplerden dolayı alıcı idareden hiçbir talepte bulunamaz.

 

SORUMLULUK:

 

MADDE 7)    Belediyenin ihaleye çıkarılan gayrı menkullerin tapu kaydında gösterilen genişlikte teslimi dışındabaşkaca bir sorumluluğu yoktur.

                        İhale Komisyonu tarafından alınan kararlar ita amirince karar tarihinden itibaren 15iş günü içerisinde onaylandıktan sonra alıcı tarafından madde:6 da belirtilen şartlar yerine getirilmediği takdirde belediyenin söz konusu arsanın bu ihale ve tekrar ihaleye çıkarılması için yaptığı/yapacağı masraflar, daha düşük teklif verilmesi halinde aradaki fark ve uğrayacağı diğer tüm zararlardan alıcı sorumlu olacaktır.

 

İHTİLAFLARIN HAL MERCİİ:

 

MADDE 8-    Bu ihaleye ilişkin şartnamenin uygulanmasından doğabilecek olan her türlü ihtilafların halinde Pazarcık Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

MADDE 9-    İş bu şartname 9 maddeden ibarettir.            
Bu Yazı 652 kez Okundu.