2017 OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINI YAPTIK.

2017 Ocak Ayı MECLİS Toplantısını yaptık. 
#GÜNDEMMADDELERİ

1. Aylık Matbu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi 
2. Arsa satışları 
3. Hisseli arsa satışları 
4. Taşınmaz mallar hakkında Encümene yetki verilmesi
5. Denetleme Kurulu üyeliği seçilmesi 
6. Plan bütçe ve imar Komisyonu seçilmesi
7. Geçici işçi vizeleri
8. 1/10 ölçekli uygulama imar planı revizyon ve ilave plan yapımı için iller bankasına yetki verilmesi
9. Sözleşmeli Avukat çalıştırılması
10. Sözleşmeli Ekonomist çalıştırması
11. Sözleşmeli mimar çalıştırması
12. Encümen üyelerinin seçilmesi
13. Sözleşmeli tekniker çalıştırılması
14. Meclis toplantı tarihlerinin ve tatil günlerinin belirlenmesi
Bu Yazı 514 kez Okundu.