Taşeron uygulamalı Sınav Tarihi
                           İLAN

TAŞERON MÜLAKAT SINAV TARİHİ

 01.01.2018 tarih ve 30288 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkmdaki Tebliğin, Sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı başlıklı 39. Maddesinin 2. fıkrasında; sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilan edilir, yapılan ilan tebliğ hükmüne geçer . ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz. denilmektedir.

Yukarıda belirtilen tebliğ maddesine göre Çağlayancerit Belediyesinde taşeron işçisi olarak görev yapan ve başvuruları kabul edilerek sınava girmeye hak kazanan işçilerin sınavları aşağıda belirtilen yer, gün ve saatlerde yapılacaktır.

 

Sınavın Yapılacağı Yer:  Çağlayancerit Belediyesi Sosyal Tesisleri    

Sınav Tarihleri :   19-20 Mart 2018               

Sınav Saatleri:  08.00-17:00   Saatleri Arası


Bu Yazı 169 kez Okundu.