İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuru beyan formu için tıklayınız.

Örnek Dilekçe için Tıklayınız.


İstenilen Belgeler 

SIHHİ İŞYERLERİNDEN İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru/Beyan formu

2- Maliye Vergi Levhası veya Maliye Yoklama Fişi

3- Kira Sözleşmesi (Aslı ve Fotokopisi)

4- İşyerine Ait Tapu Fotokopisi

5- Yapı Kullanma İzin Belgesi  (İskân Raporu)

6- Mali Hizmetler Müdürlüğünden

a.  Çevre Temizlik Vergisi Borcu Yoktur Yazısı

b.  Adres Sokak İse İlan ve Reklâm Kayıt Belgesi

7- Yarım Kapaklı Karton Dosya 

8-ŞAHISLARDAN : (İlk 7 maddeye ilave olarak)

a. Esnaf Sicil Belgesi ile Oda Kayıt Belgesi veya Ticaret Odası Kaydı  (Aslı ve Fotokopisi)

b. 2 Adet Resim

c. Ustalık  belgesi (Berberler, Kuaförler, Ayakkabı Tamircisi, Çiçekçi, Kasap, Terzi, Kebapçı, Pide Salonu,    Fotoğrafçı, Kırtasiye v.b. Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez.)

 

9- ŞİRKETLERDEN; (İlk 7 maddeye ilave olarak)

a.Ticaret Sicil Gazetesi,

b. İmza Sirküleri,

c. Oda Kayıt Belgesi (Aslı ve Fotokopisi)

d. Şube Açıyorsa Şube Gazetesi veya Yönetim Kurulu Kararı 

10- İtfaiye Raporu

11- Devir ise Devir Senedi ve Ruhsat aslı

12- İşyeri Mesken ise Kat Maliklerinden Oy Birliği ile Muvafakatname

 

Özel Nitelikli İşyerleri İçin Ayrıca İstenilen Belgeler

a)- Spor Salonları ( Bilardo, Halı Saha, Masaj vb.) İçin Gençlik Spor İl Müdürlüğünden Yazı.

b)- Su Satışı Yerleri İçin, İl Sağlık Müdürlüğü’nden Uygunluk Yazısı

c)- Baharatçılar İçin İl Sağlık Müdürlüğünden Bitkisel Droglara Mahsus Satış Belgesi.
d)- Muayenehane İl Sağlık Müdürlüğünden Çalışma İzin Belgesi

e) Akvaryumcu ve Evcil Hayvan satışı için Tarım İl Müdürlüğünden İzin Belgesi

f) Fatura Tahsilât Büroları İçin Banka ile Yapılan Sözleşme

 

GAYRİSIHHÎ MÜESSESELERDEN İSTENİLEN BELGELER 

1. Gayrisıhhî İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru/Beyan formu

2. Maliye vergi levhası veya Maliye Yoklama Fişi

3. Kira sözleşmesi

4. İşyerine ait Tapu Fotokopisi

5. Yapı Kullanma İzin Belgesi

6. Mali Hizmetler Müdürlüğünden

a.       Çevre Temizlik Vergisi Borcu Yoktur Yazısı

b.      Adres Sokak İse İlan ve Reklâm Kayıt Belgesi

7. İtfaiye Raporu

8. Yarım Kapak Dosya 

9. ŞAHISLARDAN; (İlk 8 maddeye ilave olarak)

a.       Esnaf sicil belgesi ile oda kayıt belgesi veya Ticaret Odası Kaydı

b.      2 adet resim

c.       Ustalık Belgesi  (Gıda üreten işyerleri için, Ticaret Siciline kayıtlı olanlardan istenmez)

 

10.ŞİRKETLERDEN; (İlk 8 maddeye ilave olarak)

Ticaret Sicil Gazetesi,

İmza Sirküleri,

Oda Kayıt Belgesi

Şube açıyorsa Şube Gazetesi veya Yönetim Kurulu Kararı 

11. İşyeri Mesken ise Kat Maliklerinden Oy Birliği ile Muafakatname

12. İşyeri Devir ise Devir Senedi ve Ruhsat aslı 

Otomobil ve Halı Yıkama Tesislerinden ; ( yukarıdaki istenilen belgelere ek olarak)

1.Deşarj Raporu,

 2.İşyerine ait Vaziyet Planı

 3.Karayolu Trafik Güvenlik yazısı

4.Kat Maliklerinden oy birliği ile muvafakatname 


UMUMA AÇIK İSTİRAHAT ve EĞLENCE YERLERİNDEN İSTENİLEN BELGELER

(İnternet Salonu, Oyun Yeri (Play Station), Kahvehane) 

1. Başvuru/Beyan Formu

2. Maliye Vergi Levhası veya Maliye Yoklama Fişi

3. Kira Sözleşmesi (Aslı ve Fotokopisi)

4. İşyerine Ait Tapu Fotokopisi

5. Yapı Kullanma İzin Belgesi

6. Mali Hizmetler Müdürlüğünden

a.  Çevre Temizlik Vergisi Borcu Yoktur Yazısı

b.  Adres Sokak İse İlan ve Reklâm Kayıt Belgesi

7. İtfaiye Raporu

8. Bulaşıcı Hastalık Olmadığına Dair Sağlık Raporu

9. Adli Sicil Kaydı

10. Mesafe Krokisi ve m2 Cetveli

11. Kat Maliklerinden Oy Çokluğu ile Muvafakatname (Karar defteri aslı ile birlikte)

12. Akustik Raporu ( Sadece Play station Oyun Salonlarından )

13. Yarım Kapaklı Karton Dosya 

14. ŞAHISLARDAN; (İlk 13 maddeye ilave olarak)

a.       Esnaf Sicil Belgesi ile Oda Kayıt Belgesi veya Ticaret Odası Kaydı (Aslı ve Fotokopisi)

b.      2 Adet Resim

c.       Bilgisayar Sertifikası (Sadece İnternet Salonlarından -Ticaret Siciline kayıtlı olanlardan istenmez.) 

15.ŞİRKETLERDEN; (İlk 13 maddeye ilave olarak)

a.       Ticaret Sicil Gazetesi,

b.      İmza Sirküleri,

c.       Oda Kayıt Belgesi (Aslı ve Fotokopisi)

d.      Şube Açıyorsa Şube Gazetesi veya Yönetim Kurulu Kararı 

16.Devir ise Devir Senedi ve Ruhsat aslı