Ücret Tarifesi
ÇAĞLAYANCERİT BELEDİYESİ
2018 YILI ÜCRET TARİFESİ
2018 Yılı Ücret Tarifesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır.
 
 
MADDE 1- İLAN VE REKLAM VERGİSİ
 
TUTARI (TL)
İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer
1. Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak
 
40,00
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak
 
40,00
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak
 
10,00
 
4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak
 
60,00
5.İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için
 
0,06
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden
 
0,25
 
 
 
MADDE 2- EĞLENCE VERGİSİ
 
TUTARI (TL)
Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için
 
10,00
 
Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için
 
5,00
 
Atari salonlarından günlük
 
5,00
 
Lunapark alanlarından günlük
 
5.00
 
 
MADDE 3- İŞGAL HARCI
 
TUTARI (TL)
İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer
1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde
 
2,50
 
2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde
a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına
 
2,50
b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına
 
5,00
 
 
MADDE 4- TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSAT HARCI
 
TUTARI (TL))
 
 
Her tür iş yeri için yıllık olarak
25 m² ye kadar
50,00
26 m²-100 m² arası
100,00
101 m²-250 m² arası
200,00
251 m²-500 m² arası
300,00
501 m² den yukarı
400,00
 
 
 MADDE5 -İŞYERİ AÇMA KONTROL ÜCRETİ
 
TUTARI (TL)
İşyerinin Türü ve Alanı
Her tür işyeri için beher m2 sinden
2,00
 
MADDE 6- AYAKLI TANITIM  LEVHASI YER TAHSİSİ VE BAKIM ÜCRETİ
(Yıllık KDV Dahil M2)
TUTARI (TL)
1-Ayaklı Tanıtım Levhası Yer Tahsis ve Bakım Ücreti  
150,00
2-Lazer ve projektörle reklama dönük,firma yerini belirtir ışıklı reklam ücreti
100,00
3-Balon, zeplin vb. vasıtalarla yapılacak reklamlar için günlük ışıksız
5,00
3-Balon, zeplin vb. vasıtalarla yapılacak reklamlar için günlük ışıksız
10,00
 
 
 
MADDE7-İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT HARCI
 
TUTARI (TL)
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde bir işyerinin açılması işyeri açma izni harcına tabidir
İşyeri ruhsat harcı  m² ‘si
1,00
5000 m² ‘yi geçen iş yerlerinin geçen kısımlarından harç alınmaz
 
 
 
 
 
 
MADDE 8-DİĞER ÜCRETLER
 
TUTARI (TL)
Ruhsatlı yerlerden;
Unvan değişikliklerinde, faaliyet eklenmesi ortak alınması, ortak çıkarılması, adres yenilenmesi, ruhsat sahibinin ölümü halinde ruhsatın mirasçılarının adına intibakı (m2)
 
1,00
Mesul Müdür Belgesi
80,00
Mesafe Ölçüm Ücreti
100,00
Canlı Müzik Yayını İzin belgesi Ücreti
500,00
Evrak tasdik ücreti
20,00
 
MADDE 8- HOPARLÖR İLAN VE YAYIN ÜCRETİ
 
TUTARI (TL)
50 Kelimeye kadar ilanlar her defası
15,00
51-100 kelimeye arası ilanlar her defası
30,00
100 kelimeyi geçen her kelime için
0,20
Cenaze ilanları
ücretsiz
Kamu yararına yapılan ilanlar
ücretsiz
 
MADDE 9- BASILI EVRAK ÜCRETİ 
 
TUTARI (TL)
Kayıtlardan suret çıkarma ücreti
20,00
Her türlü evrak tasdikinden
20,00
Nikah evrak ücreti ( Evlenme evrakı)
30,00
 
MADDE 10- SOSYAL TESİS VE DÜĞÜN SALONU ÜCRETİ
 
TUTARI (TL)
Belediye Açık Alan Düğün Salonu günlük
250,00
Kamu kurumları ve  sivil toplum örgütlerine
ücretsiz
Gelir seviyesi düşük vatandaşlarımıza
ücretsiz
 
MADDE 11- İŞ MAKİNALARI KİRA ÜCRETİ  (KDV) DAHİL
 
TUTARI (TL)
Lastikli kazıcı yükleyici saatlik ücreti
130,00
Ekskavatör saatlik ücreti
230,00
Yükleyici Loder saatlik ücreti
240,00
Greyder saatlik ücreti
350,00
Silindir saatlik ücreti
200,00
Kamyon nakliye ücreti Gölbaşı – Pazarcık –Narlı
420,00
Kamyon nakliye ücreti Kahramanmaraş
520,00
Gelir seviyesi çok düşük vatandaşlarımızın Belediyemiz iş makinelerinden ücretsiz faydalandırılması
 
ücretsiz
 
MADDE 12-YOL SÖKÜM İZİN ÜCRETİ : (KDV Dahil)
 
TUTARI (TL)
Karo kaldırım olan yolun sökümünün metre tülünden
130,00
Asfalt yolun sökümünün metre tülünden
150,00
Parke yolun sökümünün metre tülünden
70,00
Beton kaldırım olan yolun sökümünün metre tülünden
90,00
Stabilize yolun sökümünün metre tülünden
20,00
Bazalt taşı kaldırımın sökümünün metre tülünden
150,00
Çim sökümünün metre tülünden
50,00
Sökülen yolun genişliği 40 cm’yi geçtiği taktirde yukarıdaki ücretlerin %50 fazlası alınır.
İzinsiz kazı yapanlardan iki katı alınır.
 
 
 
MADDE 13- İMARLA İLGİLİ ÇEŞİTLİ ÜCRETLER
TUTARI (TL)
İMAR ÇAPI ÜCRETİ
 Konutlardan İmar çapı ücreti m2
1,00
İşyerlerinden İmar çapı ücreti m2
1,50
Konutlardan arsası yola cephe olan yerler İmar çapı ücreti m2
5,00
İşyerlerinden arsası yola cephe olan yerler İmar çapı ücreti m2
6,00
Zemin tespiti (tek parsel için)
150,00
İMAR TADİLAT ÜCRETİ
İmar tadilatı müracaat bedeli
200,00
İmar durumu sorma ücreti
10,00
Halihazır Harita İnceleme ve Onay 1000-M2’ye kadar
100,00
1000 m2 İlave her metrekare için
0,03
Dosya inceleme ücreti
30,00
Kat İrtifakı İnceleme ücreti
30,00
Yapı sistem değişikliği ücreti
100,00
TEMEL ÜSTÜ VİZE ÜCRETİ
Konut Temel üstü vize ücreti beher m2
0,50
İşyeri Temel üstü vize ücreti beher m2
0,60
DEMİR VİZESİ
Demir vizesi ücreti tüm yapılar için beher m2
0,50
BİNA KONTROL ÜCRETİ
Bina kontrol ücreti beher m2
0,50
BELGE TASDİK ÜCRETİ
İmar paftaları ozalit ücreti (beher adedi)
70,00
Fotoğraf tasdik ücreti (Beher adedi)
50,00
Evrak tasdik ücreti
20,00
 Yukarıda belirlenen ücretler KDV Dahil olarak belirlenmiştir.
          
2464 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesinde yer alan bina inşaat harcı tarifesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
1. Konut İnşaatı:                                                                                         
 
m² başına (TL)
İnşaat Alanı


a) 100 m² ye kadar
0,65

b) 101-120 m²
                               1,35
                               
c) 121-150 m²
1,90

d) 151-200 m²
                               2,50
                               
e) 200 m2’den yukarı
3

  
2. İşyeri İnşaatı:                                                                                           
 
m² başına (TL)
İnşaat alanı


a) 25 m² ye kadar
2,50

b) 26-50 m²
3,75

c) 51-100 m²
5

d) 100 m2’den yukarı
6

 

 

Mesajınızın Sebebi
Adınız Soyadınız
Email Adresiniz
Mesajınız